Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZCAN

Öğretim Üyeleri         : Dr. Öğr. Üyesi Numan TAŞPINAR

 

Misyonumuz

Üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak. Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak ve halkın gereksinimleri doğrultusunda verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilecek araştırıcı, sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirmek.

En etkin, en uygun, en güvenilir, en az yan etkili ve maliyet açısından en az yük getiren farmakoterapi seçeneklerine göre kişisel ilaçlarını belirleyebilen hekimler ve mesleğinde yeterli Tıbbi Farmakoloji uzmanları yetiştirmek. Gereksiz yere ilaç kullanmayan, ilaç yarar-zarar oranı etki ve yan etkilerini bilen hekim ve diğer tıp mensupları yetiştirmek.

Vizyon

Tıbbi Farmakoloji alanında eğitimle ilgili olarak amaç ve hedefleri görerek ve sorgulayarak öğrenen yaşamboyu öğrenmeyi hedefleyen öğrenci eğitimini savunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma yapmak, Ülkemiz bilimine katkıda bulunmak.

Değerlerimiz

Bilimsellik

Toplumsal yararlılık

Yenilikçilik

 

Güvenilirlik