Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Okan EKİNCİ

Misyon ve vizyon:

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, güncel ve bilimsel verilerin ışığı altında üniversite kliniği olmanın bilinci içerisinde, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet vermektedir. Kliniğimiz ayaktan hasta poliklinikleri ve yataklı servisleri ile modern tıbbın ulaşmış olduğu en üst bilgi düzeyinde, gelişmiş tıbbi teknolojiden de yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikiyatri Anabilim Dalı 55 yatak kapasitesi ile Uşak ili merkezinde yer alan Dörtyol yerleşkesinde hizmet vermektedir. Uzman hekimlerin de katkıları ile günlük poliklinik muayene kapasitesi 200 hastanın üzerindedir. Kliniğimizde bir doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Hasta hizmeti yanı sıra kliniğimiz psikiyatri alanında uluslararası çalışmalara dahil olmakta ve bilimsel bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Daha da önemlisi bilimin yol göstericiliğinde hastaları için tıbbi çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim halinde, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, bilgili hekimler ve psikiyatristler yetiştirmeyi hedeflemektedir.