Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç YALIN

                                 Dr. Öğr. Üyesi Celal KİLİT

 

  • Misyon ve vizyon:

      Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı güncel ve bilimsel verilerin ışığı altında üniversite kliniği olmanın bilinci içerisinde, kalp ve damar hastalıkları alanında hizmet vermektedir. Kliniğimiz koroner yoğun bakım üniteleri, servisleri ve laboratuvarları ile modern tıbbın ulaşmış olduğu en üst bilgi düzeyinde, gelişmiş tıbbi teknolojiden de yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

    Kliniğimizde iki doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Poliklinik hizmetleri yanı sıra, yatan hasta servisimiz, koroner yoğun bakım ünitemiz, kateter laboratuvarımız mevcuttur. Kliniğimiz, girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyoloji-radyofrekans kateter ablasyonu teknikleri bakımından bölgede referans merkez olma özelliği kazanmayı hedeflemektedir.

 

      Hasta hizmeti yanı sıra kliniğimiz kardiyovasküler tıp alanında uluslar arası çalışmalara dahil olmakta ve bilimsel bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bilimin yol göstericiliğinde hastaları için tıbbi çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim halinde, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, ileri tıp teknolojilerine hakim, etik değerlerden ayrılmayan, takım çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış , hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.