Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Ufuk BERBEROĞLU

 

MİSYON

Anabilim Dalımızın temel misyonu, fakültemizdeki tıp eğitiminin amacı doğrultusunda öğrencilerimizi, bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler olarak yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla, teorik ve uygulamalı eğitim yürütmektir. Bunu yaparken temel hedefimiz; öğrencilerimizin birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetişmeleridir.

VİZYON

 

Sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulduğu bir sağlık sisteminin geliştirilmesine eğitim ve araştırmalarıyla katkı yapan bir Halk Sağlığı Anabilim Dalı olmak