Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı        : Prof. Dr. Cevdet DURAN

                                       Arş. Gör. Dr. Aykut ŞAHİN

                                       Arş. Gör. Dr. Semih ÇELİK

Endokrinoloji ve Met.

Hastalıkları Bilim Dalı         : Prof. Dr. Cevdet DURAN

Gastroenteroloji Bilim Dalı  : Prof. Dr. Ayşe Güldem KİLCİLER

                                      : Dr. Öğr. Üyesi Ufuk KUTLUANA

Nefroloji Bilim Dalı            : Dr. Öğr. Zelal ADIBELLİ

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı    : Dr. Öğr. Üyesi Utku Dönem DİLLİ

                                       

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İç hastalıkları erişkin kişilerdeki iç organlardan (böbrek, karaciğer, troid bezi, bağırsaklar vb.) kaynaklı hastalıklarla ilgilenen bölümdür.

İç Hastalıkları bazı yan dallara ayrılmaktadır. Bunlar;

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji; sindirim sistemi (mide, bağırsak), karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Gastroenteroloji birimi çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümü; endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıklar ile ilgilenmektedir.

Hematoloji

Anemi, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozuklukları gibi kan hastalıklarının tanı ve tedavi alanlarında hizmet vermektedir.

Nefroloji

Nefroloji bölümü böbrek rahatsızlıkları ve hipertansiyonu olan hastaların tanı ve tedavileri ile ilgilenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda hemodiyaliz ve CVVH (continuous venovenus hemofiltrasyon) terapileri uygulanmaktadır.

Romatoloji

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji bölümleri; kanserden korunma, kanser taraması, erken tanı ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.