Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri         : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Yılmaz

Arş. Gör. Dr. Emin SANCAR

 

Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ

Uşak Üniversitesi Acil Servisi,

Genel bilgi:

Üniversitemiz hastanesi, Uşak şehrinin en büyük devlet hastanesini ile afiliye çalışmaktadır. Merkezi yerleşimine bağlı olarak, şehrin ana yolunda bulunan hastanemiz acil servisi, günde 700 ila 1000 hasta tedavisini üstlenmektedir. Bölümümüz; 1 Pofessor, 1 Yardımcı Doçent, 8 Acil Tıp Danışmanı'ndan oluşmaktadır. Uluslararası kabul edilen eğitim kurallarına bağlı 2018’de lisans üstü asistan programımıza başlayacağız. Acil Servisimiz temel olarak 6 kısımdan oluşmaktadır: Kırmızı alan (acil hastalar için), sarı alan (acil hastalar için), yeşil alan (ayaktan hastalar için), ressüsitasyon odası (yeniden canlandırma uygulaması yapılacak hastalar için), travma alanı ve triyaj alanı (hastaların acileyetine göre alanlara dağıltıldığı bölüm) acil servisimizin bölümlerini oluşturmaktadır.

Misyon:

Misyonumuz, her türlü klinik ortamda başarılı olmak ve acil tıp alanında lider bir bölüm olmak için gelecek nesillere hitap eden, insan haklarına saygılı acil hekimleri yetiştirmek ve eğitmektir.

Vizyon:

Amacımız, sadece acil hekimleri değil, aynı zamanda inovasyon yapan, araştıran ve uygulama yaparak gelecekteki ‘’Acil Tıp’’ bilimine yön verebilecek uluslararası geçerliliği olan bir lisans üstü eğitim programı uygulayabilmektir.

Bölümümüzde özellikle acil hastalarda ultrasonografi kullanımı dünya standartlarına ulaşmış, hatta bu uygulamaya uluslararası alanda yön vermiş durumdadır. Bölümüz hocaları Mısır, Hindistan, Tunus ve Yunanistan gibi ülkelerde ‘’Yatakbaşı ultrasonografi ‘’kursları vermekte, yurtdışındaki hekimlerinde eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla kurulan uluslararası bir network olan ‘’SonoSchool’’ un başkanlığı ve kuruculuğu bölümüz tarafından yapılmış olup, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı tarafından yönetilmektedir. Ayrıca hersene ‘’Acil Tıp’’ alanında uluslararası yayın sayımız kabul edilen standartları aşmakta, hem akademik hemde saha hizmetini en yüksek seviyeye çekmeyi amaçlamaktayız. 

Asistan eğitim planlarımız içerisinde haftada bir gün teorik ve pratik eğitimimiz dışında, gene haftada iki gün ‘’sabah gün başlangıcı derslerimiz’’ planlamız içerisindedir. Eğitim programımız ‘’Avrupa Akreditasyonu’’ içerecek şekilde planlanmış olup, dileyen öğrencilerimiz, uzmanlık eğitimi sonrasında ‘’Avrupa Bordu’’ alacak şekilde yetiştirilecektir. Aynı zamanda gene dileyen öğrencilerimiz, ihtisas süresi içerisinde bazı rotasyonlarını yurtdışındaki merkezlerde yapabilecek şekilde ihtisaslarını tamamlayabilirler.