Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BULUR

Misyonumuz:

Bilimsel bilgi ve modeller ışığında, güncel teknolojiyi kullanarak, hasta tanı ve tedavisini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek; bilgi, beceri ve iletişim yeteneği yüksek, doğru ve hızlı kararlar alabilen, sürekli kendini yenileyebilen, sağlık problemlerinin farkına varabilen ve bunlara çözüm üretme becerisini kazanmış hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

Çocuk sağlığı konusunda öncü bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları ile etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, alanında örnek bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 


Oluşturma: 07 Haziran 2018